Servicii ARSC

Asociația Română pentru Smart City pune la dispoziția instituțiilor publice din România corpul său de experți Smart City pentru realizarea următoarelor servicii:

– Auditul Smart City/ County – radiografia situației curente, prin inventarierea tuturor bunurilor de care dispune o instituție/ un oraș / un județ și trasarea unor priorități și direcții de dezvoltare pe baza instrumentelor existente;

– Strategia de Smart City/ County –  stabilirea celor mai bune scenarii de dezvoltare raportate la potențialul local și regional și elaborarea modelului de Smart City/ County  prin stabilirea de obiective și priorități în domeniile cheie, fundamentate pe cele 6 verticale: smart governance, smart mobility, smart economy, smart living și smart environment;

– Formare profesională personalizată la cerere – Cursuri în domeniul Smart City;

– Asistență tehnică de înaltă specialitate și expertiză tehnică privind implementarea unor soluții și produse SC;

– Plan de Mobilitate Durabilă (PMUD) – principalele direcții de acțiuni și recomandări de proiecte pentru dezvoltarea mobilității urbane:

– Plan de acțiune pentru energie durabilă (PAED) și Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC) – evaluarea situației curente și stabilirea unor scopuri și obiective clare și a unui plan de măsuri pentru energie și pentru adaptarea la schimbările climatice.

– Strategii de dezvoltare locală (SDL) – ansamblu de măsuri în vederea sprijinirii creșterii economice și îmbunătățirea condițiilor de viață, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local.